Connect with us

Kullanım Politikası

TAND YENİ’ye Hoş Geldiniz

Bu hizmet şartları, TAND YENİ Web Sitesinin kullanımına ilişkin kural ve düzenlemeleri özetlemektedir.

Bu web sitesine erişerek, bu hizmet şartlarını tamamen kabul ettiğinizi varsayıyoruz. Bu sayfada belirtilen tüm hizmet şartlarını kabul etmiyorsanız, TAND YENİ web sitesini kullanmaya devam etmeyin.

Aşağıdaki terminoloji, bu Hizmet Koşulları, Gizlilik Bildirimi ve Sorumluluk Reddi Bildirimi ve tüm Sözleşmeler için geçerlidir: “Müşteri”, “Siz” ve “Sizin”, bu web sitesine erişen ve Şirketin hizmet şartlarını kabul eden kişi olarak sizi ifade eder. “Şirket”, “Kendimiz”, “Biz”, “Bizim” ve “Bize”, Şirketimizi ifade eder. “Taraf”, “Taraflar” veya “Biz”, hem Müşteriyi hem de kendimizi veya Müşteriyi veya kendimizi ifade eder. Tüm şartlar, ister belirli süreli resmi toplantılar yoluyla ister başka bir yolla Müşteriye yardım sürecimizi en uygun şekilde üstlenmek için gerekli ödemenin teklifini, kabulünü ve değerlendirilmesini ifade eder. yürürlükteki yasalara uygun ve tabi olarak Şirketin belirtilen hizmetlerinin/ürünlerinin sağlanmasına ilişkin Müşterinin ihtiyaçları. Yukarıdaki terminolojinin veya diğer kelimelerin tekil, çoğul, büyük harf kullanımı ve/veya o veya onlar birbirinin yerine kullanılabilir ve bu nedenle aynı anlama gelir.

Çerezler Çerezlerin

kullanımını kullanıyoruz. TAND YENİ’nin web sitesini kullanarak, TAND YENİ’nin gizlilik politikasına uygun olarak çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.

Günümüzün etkileşimli web sitelerinin çoğu, her ziyaret için kullanıcı ayrıntılarını almamızı sağlamak için tanımlama bilgileri kullanır. Sitemizin bazı alanlarında, bu alanın işlevselliğini sağlamak ve ziyaret eden kişilere kullanım kolaylığı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Bazı bağlı kuruluş / reklam ortaklarımız da çerez kullanabilir.

Lisans

Aksi belirtilmedikçe, TAND YENİ ve/veya lisans verenleri, TAND YENİ’deki tüm materyallerin fikri mülkiyet haklarına sahiptir. Tüm fikri mülkiyet hakları saklıdır. Bu hizmet şartlarında belirtilen kısıtlamalara tabi olarak topnewsnew.site/ sayfasındaki sayfaları kendi kişisel kullanımınız için görüntüleyebilir ve/veya yazdırabilirsiniz.

Şunları yapmamalısınız:

 1. topnewsnew.site’den materyali yeniden yayınlamayın/ topnewsnew.site’den materyali satmayın
 2. , kiralamayın veya alt lisans vermeyin/ topnewsnew.site’den materyali
 3. çoğaltmayın, çoğaltmayın veya kopyalamayın/ TAND YENİ’den

içeriği yeniden dağıtmayın (içerik özellikle yeniden dağıtım için yapılmadıysa).

Kullanıcı Yorumları

 1. Bu Sözleşme, burada belirtilen tarihte başlayacaktır.
 2. Bu web sitesinin belirli bölümleri, kullanıcılara web sitesinin alanlarında fikir, bilgi, materyal ve veri (‘Yorumlar’) gönderme ve değiş tokuş etme fırsatı sunar. TAND YENİ, web sitesinde görünmeden önce Yorumları incelemez, düzenlemez, yayınlamaz veya incelemez ve Yorumlar, TAND YENİ’nin, acentelerinin veya bağlı kuruluşlarının görüş ve düşüncelerini yansıtmaz. Yorumlar, bu görüş veya görüşü yayınlayan kişinin görüş ve kanaatini yansıtır. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde TAND YENİ, Yorumlardan veya herhangi bir kayıp maliyetinden, sorumluluktan, hasarlardan veya harcamalardan ve/veya herhangi bir şekilde kullanılmasından ve/veya yayınlanmasından ve/veya ortaya çıkmasından kaynaklanan ve/veya maruz kalınan masraflardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. Bu web sitesindeki yorumlar.
 3. TAND YENİ, tüm Yorumları izleme ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak uygunsuz, saldırgan veya başka bir şekilde bu Hizmet Koşullarını ihlal ettiğini düşündüğü Yorumları kaldırma hakkını saklı tutar.
 4. Aşağıdakileri garanti ve beyan etmektesiniz:
  1. Web sitemizdeki Yorumları yayınlama hakkına sahipsiniz ve bunu yapmak için gerekli tüm lisanslara ve onaylara sahipsiniz;
  2. Yorumlar, herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkı, patent veya ticari marka veya diğer mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmez;
  3. Yorumlar, iftira niteliğinde, iftira niteliğinde, saldırgan, uygunsuz veya başka bir şekilde yasa dışı materyal veya mahremiyet ihlali teşkil eden materyal içermez
  4. .
 5. TAND YENİ’ye , Yorumlarınızı herhangi bir şekilde ve her türlü biçimde, formatta veya ortamda kullanması, çoğaltması, düzenlemesi ve başkalarına kullanması, çoğaltması ve düzenlemesi için münhasır olmayan, telifsiz bir lisans veriyorsunuz.

İçeriğimize Hiper Bağlantı Verme

 1. Aşağıdaki kuruluşlar, önceden yazılı onay almaksızın Web sitemize bağlantı verebilir:
  1. Devlet kurumları;
  2. Arama motorları;
  3. Haber kuruluşları;
  4. Çevrimiçi rehber distribütörleri, bizi dizinde listelediklerinde, listelenen diğer işletmelerin Web sitelerine hiper bağlantı yaptıkları gibi Web sitemize de bağlantı verebilirler; ve
  5. Web sitemize köprü oluşturmayan kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yardım amaçlı alışveriş merkezleri ve yardım amaçlı bağış toplama grupları istemek dışında Sistem Çapında Akredite İşletmeler.
 1. Bu kuruluşlar, ana sayfamıza, yayınlara veya diğer Web sitesi bilgilerine, bağlantı: (a) hiçbir şekilde yanıltıcı olmadığı sürece bağlantı verebilir; (b) yanlış bir şekilde bağlantı veren tarafın ve onun ürün veya hizmetlerinin sponsorluğunu, onayını veya onayını ima etmez; ve (c) bağlantı veren tarafın sitesinin bağlamına uygunsa.
 2. Aşağıdaki türdeki kuruluşlardan gelen diğer bağlantı taleplerini tamamen kendi takdirimize bağlı olarak değerlendirebilir ve onaylayabiliriz:
  1. Ticaret Odaları, Amerikan Otomobil Derneği, AARP ve Tüketiciler Birliği gibi yaygın olarak bilinen tüketici ve/veya ticari bilgi kaynakları;
  2. dot.com topluluk siteleri;
  3. dahil olmak üzere hayır kurumlarını temsil eden dernekler veya diğer gruplar
  4. çevrimiçi dizin dağıtıcıları
  5. internet portalları;
  6. birincil müşterileri işletmeler olan muhasebe, hukuk ve danışmanlık firmaları; ve
  7. eğitim kurumları ve ticaret birlikleri.

Aşağıdakileri belirlersek, bu kuruluşlardan gelen bağlantı isteklerini onaylarız: (a) bağlantının bize veya akredite işletmelerimize olumsuz yansımayacağını (örneğin, ticaret odaları veya işyerinde çalışma gibi doğası gereği şüpheli iş türlerini temsil eden diğer kuruluşlar) ev fırsatları, bağlantıya izin verilmeyecektir); (b) kuruluşun bizde yetersiz bir sicili yoktur; (c) hiper bağlantıyla ilişkili görünürlüğün bize sağladığı fayda, TAND YENİ’nin yokluğundan daha ağır basarsa; ve (d) bağlantının genel kaynak bilgisi bağlamında olduğu veya başka bir şekilde bir haber bültenindeki veya kuruluşun misyonunu ilerleten benzer bir üründeki editoryal içerikle tutarlı olduğu durumlarda.

Bu kuruluşlar, ana sayfamıza, yayınlara veya diğer Web sitesi bilgilerine, bağlantı: (a) hiçbir şekilde yanıltıcı olmadığı sürece bağlantı verebilir; (b) yanlış bir şekilde bağlantı veren tarafın ve onun ürün veya hizmetlerinin sponsorluğunu, onayını veya onayını ima etmez; ve (c) bağlantı veren tarafın sitesinin bağlamına uygunsa.

Yukarıdaki 2. paragrafta listelenen kuruluşlardan iseniz ve sitemize bağlantı vermek istiyorsanız, tandyenicontact@gmail.com adresine e-posta göndererek bize bildirmelisiniz. Lütfen adınızı, kuruluşunuzun adını, iletişim bilgilerinizi (telefon numarası ve/veya e-posta adresi gibi) ve sitenizin URL’sini, Web sitemize bağlantı vermeyi düşündüğünüz URL’lerin bir listesini ekleyin, ve sitemizde bağlantı vermek istediğiniz URL’lerin bir listesi. Yanıt için 2-3 hafta bekleyin.

Onaylı kuruluşlar, Web sitemize aşağıdaki şekilde hiper bağlantı verebilir:

 1. Kurumsal adımızı kullanarak; veya
 2. Bağlantılı tek tip kaynak bulucu (Web adresi) kullanılarak; veya
 3. Bağlantı veren tarafın sitesindeki içeriğin bağlamı ve formatı içinde mantıklı olan, Web sitemizin başka herhangi bir açıklamasının veya bağlantılı olan materyalin kullanılmasıyla.

TAND YENİ’nin logosunun veya diğer sanat eserlerinin, ticari marka lisans sözleşmesi olmaksızın bağlantı amacıyla kullanılmasına izin verilmeyecektir.

Iframe’ler

Önceden onay ve açık yazılı izin olmaksızın, Web sayfalarımızın etrafında çerçeveler oluşturamaz veya Web sitemizin görsel sunumunu veya görünümünü herhangi bir şekilde değiştiren diğer teknikleri kullanamazsınız.

İçerik Sorumluluğu

Web sitenizde görünen herhangi bir içerik için hiçbir sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz olmayacaktır. Web Sitenizden kaynaklanan veya Web Sitenize dayalı tüm iddialara karşı bizi tazmin etmeyi ve savunmayı kabul ediyorsunuz. Web sitenizdeki herhangi bir sayfada veya herhangi bir bağlamda, iftira niteliğinde, müstehcen veya suçlu olarak yorumlanabilecek veya ihlal eden, başka bir şekilde ihlal eden veya ihlalini veya başka bir şekilde ihlal edilmesini savunan içerik veya materyaller içeren hiçbir bağlantı görünemez. üçüncü taraf hakları.

Hakların

Saklanması Web sitemize yönelik tüm bağlantıları veya herhangi bir belirli bağlantıyı kaldırmanızı istediğiniz zaman ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak talep etme hakkını saklı tutarız. Böyle bir talep üzerine Web sitemize olan tüm bağlantıları derhal kaldırmayı kabul etmektesiniz. Ayrıca, bu hizmet şartlarını ve bağlantı politikasını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutarız. Web sitemize bağlantı vermeye devam ederek, bu bağlantı hizmet şartlarına bağlı kalmayı ve bunlara uymayı kabul etmiş olursunuz.

Web sitemizden bağlantıların kaldırılması

Web sitemizde veya bağlantı verilen herhangi bir web sitesinde herhangi bir nedenle herhangi bir bağlantıyı sakıncalı bulursanız, bu konuda bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bağlantıları kaldırma isteklerini dikkate alacağız ancak bunu yapma veya doğrudan size yanıt verme yükümlülüğümüz olmayacaktır.

Bu web sitesindeki bilgilerin doğru olduğundan emin olmak için çaba sarf etsek de bunların eksiksiz veya doğru olduğunu garanti etmiyoruz; web sitesinin kullanılabilir durumda kalmasını veya web sitesindeki materyallerin güncel tutulmasını sağlamayı da taahhüt etmiyoruz.

Sorumluluğun Reddi

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, web sitemiz ve bu web sitesinin kullanımıyla ilgili tüm beyanları, garantileri ve koşulları hariç tutuyoruz (tatmin edici kalite, amaca uygunluk ve/veya veya makul özen ve becerinin kullanılması). Bu feragatnamedeki hiçbir şey:

 1. ihmalden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmaya ilişkin bizim veya sizin sorumluluğunuzu sınırlamaz veya hariç tutmaz;
 2. dolandırıcılık veya hileli yanlış beyan için bizim veya sizin sorumluluğunuzu sınırlamak veya hariç tutmak;
 3. bizim veya sizin yükümlülüklerinizden herhangi birini yürürlükteki yasanın izin vermediği herhangi bir şekilde sınırlamak; veya
 4. bizim veya sizin yükümlülüklerinizden herhangi birini yürürlükteki yasalar kapsamında hariç tutulamayacak şekilde hariç tutun.

Bu Bölümde ve bu feragatnamenin başka yerlerinde belirtilen sorumluluk sınırlamaları ve istisnaları: (a) önceki paragrafa tabidir; ve (b) sorumluluk reddi kapsamında veya bu sorumluluk reddi beyanının konusuyla ilgili olarak, sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal dahil) ve yasal görevin ihlalinden doğan yükümlülükler dahil olmak üzere tüm yükümlülükleri yönetir.

Web sitesi ve web sitesindeki bilgi ve hizmetlerin ücretsiz olarak sağlandığı ölçüde, herhangi bir nitelikteki herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacağız.